นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้บริการออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ หรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ อาทิ การตั้งค่าภาษา สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบ โดยคุกกี้จะไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาใช้งานได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ

ข้อมูลที่เราได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ยังอาจรวมถึง IP address, รหัสโฆษณาบนมือถือ, คุณลักษณะของเบราว์เซอร์, คุณลักษณะอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์เฉพาะ, ระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าภาษา, การอ้างอิง URL, บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของคุณ อาทิเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชม รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอพบนมือถือและแท็บเล็ตเราอาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น อาทิ คุกกี้สามารถจดจำคุณและข้อมูลสำคัญที่จะทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์สะดวกยิ่งขึ้น

3. ประเภทของคุกกี้
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานตามที่คุณร้องขอได้ อาทิ คุกกี้ที่ช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies): ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนได้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีมีความเหมาะสมมากขึ้น เ่ป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ใช้ในการจดจำเมื่อผู้ใช้บริการกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีก ช่วยให้เราจัดเนื้อหาที่เหมาะและจดจำค่าที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมให้มากที่สุด ยกตัวอย่าง การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่คุณสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดการเห็นหน้าโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณา

โดยหากใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่ายอมรับการใช้คุกกี้ดังที่ระบุข้างต้น

4. รายการของคุกกี้ที่เราใช้

Google Tag Manager
gtm_debug, gtm_auth, gtm_preview, _gcl_aw
ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Google Analytic
_ga, _gid, _gat, _gac_UA-*
ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Facebook
fr, _fbp, _fbc
ใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Facebook ทำให้ Facebook สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้งาน

5. ระยะเวลาการเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ

มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

  • คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies): จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
  • คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies): จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจ ทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อไปได้ง่าย และใกล้เคียงกับความสนใจมากยิ่งขึ้น
6. ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น คุณจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บ หรืออาจไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะเจาะจง

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของคุณเอง

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายการใช้งานคุกกี้ในอนาคต ขอแนะนำให้เข้ามาทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564