นโยบายผลิตภัณฑ์: คอร์สอาหารลดน้ำหนัก Slimdelivery

.
น้ำหนักที่ลดลงได้จากการเข้าคอร์ส เป็นผลลัพธ์ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับวิธีการรับประทาน, อุปนิสัย, สภาวะร่างกาย, โรคประจำตัว
ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับน้ำหนักที่ลดลงได้ กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำ
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

.
SlimDelivery.com ให้ความสำคัญสูงสุดในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับ
คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ระบบจะทำการบันทึกเฉพาะ IP Address ของผู้เข้าชมและไม่มีการจัดเก็บที่อยู่ email แต่อย่างใด
.
ระบบมีการใช้ Cookie ในการคาดเดาพฤติกรรมการใช้งานและเก็บบันทึกสถิติของผู้เข้าเยี่ยมชม
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์ แต่ระบบ Cookie ไม่สามารถเก็บชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นการภายในเท่านั้น ไม่มีการนำออกเผยแพร่นอกแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดการใช้งาน Cookie หรือกำหนดให้แจ้งเตือนการใช้ Cookie ได้บนเว็บบราวเซอร์ของคุณ
.
สำหรับลูกค้าของ SlimDelivery เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวจากคุณเพิ่มเติม
อาทิ ชื่อ, ชื่อสกุล, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้การติดต่อระหว่างคุณและ SlimDelivery
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วสูงสุด
.

การใช้งานข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม

.
IP Address หรือ Domain Name ที่เก็บรวบรวมถูกใช้วัดสถิติการใช้งาน, เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าและหน้าที่เข้าชม
เราใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาและความง่ายต่อการใช้งานในครั้งถัดไป
ข้อมูลดังกล่าวไม่มีการนำไประบุผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด
.
สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่น ที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าหรือผู้ที่สมัครใจให้ข้อมูล อาทิ ชื่อ, ที่อยู่,
อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ จะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการส่งสินค้าและการติดต่อจากเราที่จำเป็นในอนาคต
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการนำไปเผยแพร่, ขายหรือให้เช่าให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์การขายสินค้า
หรือการทำตลาดแต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากคุณหรืออยู่ภายใต้คำสั่งศาล
หรือภายใต้สถานการณ์เฉพาะอาทิ เพื่อปกป้องคุณจากการกระทำผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ท
ซึ่งทั้งหมดจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

.
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอาทิ ผู้ร่วมค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเช่นเดียวกับเรา อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา,
ความเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยในระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น
.

ความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

.
ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บด้วยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงและอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่พยายามใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไม่ถูกต้อง
จะถูกดำเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อไป
.

การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

.
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านทางหน้าติดต่อบนเว็บไซต์
.

การติดต่อหาเรา

.
ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อได้ที่โทร 099 796 9798
เรายินดีตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของคุณ โดยทั่วไปคุณจะได้รับการติดต่อ
ภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ นับจากได้รับการร้องขอ
.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต

.
กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างไรก็ตามสำหรับนโยบายที่มีนัยยะ ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบบนหน้าโฮมเพจภายใน 30 วันหลังการเปลี่ยนแปลง