5 easy move on the bed

ท่ากระชับหน้าท้องและสะโพก
ด้วยเวลาเพียง 5 นาที
บนเตียงนอน
.
ประกอบด้วยท่ายืดเหยียด 45 วินาที
พัก 15 วินาที
รวม 5 ท่า ครบ 5 นาทีเป๊ะ
.
ทำตามง่ายแม้ยังแหมะอยู่บนเตียง
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย
.